Beoordelingsformulier beroepshouding leerlingen

Beoordelingscriteria leerlingen Horeca

Beoordelingscriteria voor leerlingen in het horecaonderwijs CVB
Omgaan met anderen 1 2 3 4 5 Opmerkingen
1    Kan beleefd en op gepaste wijze omgaan met gasten
2    Kan samenwerken
3    Is beleefd ,correct en vriendelijk
4    Kan contacten leggen
5    Kan zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie
6    Heeft inbreng in overleg situaties
7    Kan zich aanpassen aan wisselende omstandigheden
Interesse en initiatief
8    Komt met vragen
9   Toont interesse in de organisatie
10 Toont interesse in de mensen met wie hij/zij samenwerkt
11 Toont interesse in de gast
12 Toont inzet/werklust/doorzettingsvermogen
Verantwoordelijkheidsgevoel
13 Houdt zich aan regels en procedures
14 Komt op tijd op zijn/haar werk
15 Houdt zich aan afspraken
16 Werkt nauwkeurig
17 Kan onder leiding zelfstandig werken
18 Gaat zorgvuldig met apparatuur en materialen om
Houding
19 Kan omgaan met kritiek
20 Accepteert leiding
21 Kan instructies binnen redelijke tijd begrijpen
22 Toont initiatief t.a.v. het verslag en de begeleiding/beoordeling
23 Kan voor zichzelf opkomen op een juiste manier
Uitdrukkingvaardigheid
24 Correct mondeling taalgebruik
25 Correct schriftelijk taalgebruik
26 Kan zich goed en kernachtig uitdrukken
27 Kan eigen standpunten verdedigen/uitleggen
28 Luistert serieus naar wat anderen zeggen
Bekwaamheid,netheid en zorgvuldigheid
29 Werkt in het juiste tempo
30 Werkt ergonomisch en efficiënt
31 Kan functioneren onder druk
32 Heeft gevoel voor dienstverlening
33 Besteed aandacht aan de uiterlijke verzorging
34 Kan eigen werk kritisch beoordelen
 
CVB / www.culinairevraagbank.nl

Voor de beoordelaar: 1=slecht, 2=onvoldoende,3=matig,4=voldoende,5=goed

Is een item niet van toepassing vermeld dit dan in de kolom: opmerkingen.

Periode van  ..-..-…. t/m ..-..-…..                                                              Naam leerling: ……………………………..

Docent/instructeur: ……………………….

Improve Your Life, Go The myEASY Way™