Formulier leerlingbespreking

Formulier leerling bespreking CVB
Naam leerling:
Klas:
Geboorte datum: 
Datum bespreking:
Stage plaats:  Stage periode:
Stagebegeleider  Naam: Tel.nr.:
Doelen waaraan de lln. Werkt: Behaald ja/nee Waarom wel/niet
Doel 1: 
Doel 2: 
Doel 3: 
Handelingssuggesties  
Hoe te handelen bij deze leerling: Wat moet je niet doen bij deze lln.?: 

 

Kenmerken van handelen die in het belang zijn van de leerling:
Wat heeft de leerling nog meer nodig ( denk aan lesmateriaal/groepssamenstelling):
Zijn er bijzonderheden te melden omtrent de leerling ( werkhouding/gedrag):
Aan welke doelen wordt in de volgende periode gewerkt?:(cognitief/gedrag)
Opmerkingen:
Naam docent Datum: Paraaf:
Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.
Improve Your Life, Go The myEASY Way™