les:veilig werken met vuur

Lesopbouw

Formulier: Leerplan     A            CVB Houdt bij de vormgeving van je lessen  rekening met de principes van: VOORDOEN, NADOEN, ZELF DOEN en ZELFSTANDIG (SNEL & NAUWKEURIG)
Vakgebied: Horeca

 

Kerndoel:Veilig werken
Item : Veilig werken met een gasfornuis
 
Niveau: Basis niveau
 Kernbegrippen: Gasfornuis/vuur Woordclusters :Veiligheid voor jezelfVeiligheid voor anderen
Les: Gevaar van “open vuur”. Lestijd: 50 minuten
Doel van de les: De leerling neemt kennis van de gevaren die zich kunnen voordoen als er gewerkt wordt met “open vuur”(gasfornuis)
     

 

Materiaal (wat is er nodig):Gasfornuis/gasaanstekerFilm : Vlam in de pan/brandwonden ( www.kinderpleinen.nl) Extra:  Demo blusdeken
   
Werkvormen (individueel, groepjes, klassikaal, kringgesprek, uitgaan van 3 verschillende niveaus ):
Klassikaal
Inleiding (introductie van de les):
 Mondeling
Lesopbouw (afwisseling instructie en werkvormen):
Gasfornuis aansteken :Voordoen/nadoen/zelf doen. Film: Vlam in de pan/brandwonden
Afsluiting (toetsing, evaluatie):
Terug vragen aandachtspunten
Opmerkingen (organisatie, speciale zaken, extra begeleiding e.d.): Let op de veiligheid van de leerlingen
Improve Your Life, Go The myEASY Way™