Haccp 1 (VRAGEN EN ANTWOORDEN)

HACCP LESMATERIAAL (VRAGEN EN ANTWOORDEN)

1 Noem van de allerbelangrijkste regelingen en besluiten, 3 kenmerken en verplichtingen en licht deze kort toe.

A: Regeling Hygiëne van levensmiddelen. 

1 De werknemers moeten worden geschoold op het gebied van HACCP.

2 Werkgevers moeten werken volgens het HACCP systeem.

3 Er moeten workshops gehouden worden zodat de werknemers weten hoe ze moeten omgaan met eten en drinken.

B:Bereiding en behandeling van levensmiddelen.

1 De wettelijke voorschriften zijn belangrijk en daar moeten ze zich dan ook aan houden.

2 De bedrijven moeten volgens de hygiënecode werken.

3 De werkwijze van het bedrijf moet binnen de reikwijdte van de code vallen.

C:Etikettering van levensmiddelen.

1 Vermeldingen zichtbaar op de verpakkingen plaatsen, bijvoorbeeld wat voor product er in de verpakking zit.

2 Er moet aan de voorschriften gehouden worden.

2 Wat betekent HACCP eigenlijk?

HACCP betekent letterlijk vertaald: Hazard analysis and critical control points. Dit houdt in dat men van ieder proces eerst een gevaren-analyse maakt en aan de hand daarvan verbeterpunten / beheerspunten opstelt.

3 Wat staat er nou eigenlijk in een hygiënecode?

In een hygiënecode staan voorschriften en werkinstructies die helpen om de risico’s zoveel mogelijk te beheersen.

4 Leg uit wat productaansprakelijkheid is en waarom het zo belangrijk is voor een horeca ondernemer.

Product aansprakelijkheid is: Wetten en bepalingen die zijn opgenomen om de consument beter te beschermen en weerbaar te maken tegen schade. De producent is aansprakelijk voor schade ontstaan door gebreken aan zijn product.

5 Welke instantie houdt toezicht op de naleving van de voorschriften en bepalingen in de hygiënecode?

De keuringsdienst van waren. Tegenwoordig heten zij: voedsel en waren autoriteit.

6 Wat zijn producten en wanneer zijn ze gebrekkig?

producten zijn alle stoffelijke en tastbare objecten, behalve onroerendezaken. Producten zijn gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die men daarvan bij normaal gebruik mag verwachten.

7 Welke 3 onderdelen staan centraal in de ARBO-wet? ( licht ze kort toe).

Veiligheid,gezondheid en welzijn staan centraal in de ARBO-wet.

* Veiligheid:        Er is pas sprake van een veilige werksituatie als de werknemers worden beschermt tegen ongelukken op het werk.

* Gezondheid:    Als de werknemers niet ziek worden door hun werk en wanneer het werk niet leidt tot extra lichamelijke slijtage.

* Welzijn:              De kwaliteit en de sfeer op het werk.

 

 

Improve Your Life, Go The myEASY Way™