HACCP 2 ( VRAGEN EN ANTWOORDEN)

HACCP LESMATERIAAL (VRAGEN EN ANTWOORDEN)

1 De zeven stappen die een ondernemer moet doorlopen om een goed werkend HACCP-systeem op te zetten.

Stap 1: De werkinstructies van de algemene processen lezen.

Stap 2: Lees de werkinstructies van de specifieke processen door en bepaal welk van deze processen bij uw bedrijf passen.

Stap 3: Bij deze stap bepaal je welke maatregelen een ondernemer moet treffen om te voldoen aan de minimale eisen die gesteld bij de algemene processen en de toepassing zijnde specifieke processen.

Stap 4: De ondernemer moet ervoor zorgen dat de algemene staat van de inrichting van het bedrijf aan de wettelijke eisen voldoet.

Stap 5: Alle werkzaamheden uitvoeren volgens de omschrijving in de werkinstructie, inclusief de voorgeschreven controles en metingen.

Stap 6: De formulieren kopiëren waarop de temperatuur van vries- en koelcel, de frequentie van reiniging en ontsmetting van gereedschap en apparaten etc. En daar vervolgens mee werken.

Stap 7: Alle gegevens op een goede manier archiveren.

2 Welke algemene en specifieke processen onderscheiden we in de hygiënecode?

Algemeen: Inkoop,opslag,afvalverwerking,reinigen,desinfectie,persoonlijke hygiëne, kwaliteit en voedselveiligheid,inrichtingen van bedrijfsruimte

Specifieke: Bereiding,presenteren en serveren, partycatering,productontwikkeling.

3 waartoe dienen de algemene inkoop voorwaarde en waarom zijn ze zo belangrijk voor de ondernemer?

Algemene inkoop voorwaarde leggen de verhoudingen en de wederzijdse verplichtingen van de leverancier en de afnemer vast, bij inkoop van bepaalde goederen. Als de leverancier het eens is met de gestelde voorwaarden dan ondertekent hij het contract. Wanneer de afnemer problemen krijgt met de leverancier kan de afnemer altijd terugkomen op de algemene inkoop voorwaarde die ook zijn ondertekend door de leverancier.

4 Welke drie vormen van voorbereiding moet een werkgever treffen als hij zijn personeel wil instrueren op gebied van HACCP?

* Wat ga ik precies vertellen over HACCP/.

* Aan wie ga ik het vertellen? ( strategisch denken).

* Hoe ga ik het vertellen ( didactisch plan).

5 Bij een voedselvergiftiging moeten bepaalde zaken orden genoteerd, welke tien zaken zijn dit?

* Naam,adres en telefoonnummer van de gast.

* De datum waarop de gast het bedrijf bezocht heeft.

* De samenstelling van het gezelschap op de dag dat de gast het bedrijf bezocht heeft.

* Wat de gast gegeten heeft, naam van het gerecht, eventueel gerechten aanwijzen op de menukaart.

* Noteer wat de  eventuele andere gasten gegeten hebben uit het gezelschap en noteer wie er wel og geen lachten hebben gehad.

* Noteer wat de gast die dag verder gegeten heeft.

* Noteer wat de gast die dag heeft gedaan ( werk,sport enz).

* Noteer wanneer die dag de eerste klachten zichtbaar werden.

* Noteer hoelang de klachten hebben aangehouden.

* Noteer of er een arts geraadpleegd is.

6 Wat betekent “Dipslide” ?

Een stripje met daarop een voedingsbodem, deze wordt gebruikt om middels een oppervlakte-proef micro-organismen aantoonbaar te maken.

7 Wat controleert men zoal bij een ingangscontrole?

* Verpakking.

* Temperatuur.

* Houdbaarheidsdatum.

* Geur ( Kwaliteit).

* Kleur ( Kwaliteit).

* Gewicht/prijs

 

Improve Your Life, Go The myEASY Way™