HACCP 4 ( VRAGEN EN ANTWOORDEN)

HACCP LESMATERIAAL (VRAGEN EN ANTWOORDEN)

1 Welke regels gelden voor alle afval?

* Verwijder afval zo snel mogelijk uit de keuken.

* Zorg dat de voorzieningen om afval te kunnen opslaan, in orde zijn.

Let daarbij op dat:

* ongedierte niet bij het afval kan komen.

* Containers goed afsluitbaar, lekdicht  en goed gereinigd kunnen worden.

* Verontreiniging van voedingsmiddelen en drinkwater via afval wordt voorkomen.

* De containers buiten het gebouw geplaatst worden of geplaatst worden in een geventileerde ruimte met een gladde stenen vloer.

* Containers na het legen reinigen.

 

2 Welke soorten afval onderscheiden we?

Emballage,glas,papier en karton,compostbaar afval,klein chemisch afval.

3 Noteer van ieder soort afval de belangrijkste kenmerken zoals:

A Welke producten men onder die soort afval kan plaatsen.

Glas: Fles wijn, glazen potjes,gebroken drinkglazen.

Papier en karton: Melkpakken,papieren.

Compostbaar afval: Overige etensresten,koffiefilters,theezakjes.

Klein chemisch afval: Batterijen,schoonmaakmiddelen,spuitbussen.

B Hoe moet het afval opgeslagen worden?

Glas: Retourglas en wegwerpglas, het wegwerpglas in een glasbak opslaan.

Papier en karton:  Op slaan in een container ( platdrukken).

Compostbaar afval:Opslaan in een afsluitbare container.

Klein chemisch afval: In een aparte ruimte. ( op deze wijze kan het niet in aanraking komen met andere producten).

C Door welke instantie wordt het afval over het algemeen afgevoerd?

Glas: Particuliere instantie of gemeente.

Papier en karton: Particuliere instantie of gemeente.

Compostbaar afval: Particuliere instantie.

Klein chemisch afval: Particuliere instantie ( in opdracht van de gemeente).

D Wordt het afval nadien nog ergens voor gebruikt? Zo ja, noem dan een aantal toepassingen.

Glas: Het wordt gereinigd,gesmolten en hergebruikt.

Papier en karton: Het wordt gerecycled. ( met uitzondering van de verpakkingen waarin melkproducten hebben gezeten).

Compostbaar afval: Meeste gevallen wordt er mest voor de landbouw van gemaakt, soms maakt men er bio-gas van.

Klein chemisch afval: Geen rest verwerking.

E Op welke punten moet je letten Qua veiligheid/hygiëne/kosten?

Glas: Het moet goed omgespoeld worden om bederf en ongedierte te voorkomen. Glas kan scherp zijn, denk om je eigen veiligheid.

Papier en karton: Brandgevaar bij opslag.

Compostbaar afval: Niet te lang opslaan ( gassen en stankoverlast).

Klein chemisch afval: Niet mengen met ander afval.

 

 

Improve Your Life, Go The myEASY Way™