HACCP 8 ( VRAGEN EN ANTWOORDEN)

 HACCP LESMATERIAAL (VRAGEN EN ANTWOORDEN)

1 Noem twee “goede” bacteriesoorten en twee “slechte” bacteriesoorten.

Twee “goede” bacteriesoorten zijn:

* Melkzuurbacterie, die worden gebruikt voor de bereiding van bijvoorbeeld yoghurt en kaas.

* Darmbacterie, deze bacterie zorgen in je lichaam voor de afbraak van voedsel. Let op! Deze horen niet in het voedsel voor te komen. Alleen in je darmen!

Twee “slechte” bacteriesoorten zijn:

* Salmonella, deze bacterie zorgt voor ziekte.

* Cholera, deze bacteriesoort zorgt voor ziekte/uitdroging.

2 In wasmiddelreclames zie je vaak staan: PH-neutraal. Leg uit: Wat is PH-neutraal?

Een PH-waarde geeft aan hoe zuur of basisch iets is. PH-neutraal heeft een waarde van 7 en betekend dat het niet zuur en ook niet basisch is. Het is neutraal.

3 Onder gunstige omstandigheden kan een bacterie zich goed vermenigvuldigen. Er zijn methodes om deze vermenigvuldiging tegen te gaan. ( z.g.n. conserverings-methodes)  Leg uit op welk principe de onderstaande conserveringsmethode zijn gebaseerd.

* Vacumeren: gebaseerd op het verwijderen van zuurstof.  Dit geldt niet voor Anaerobe bacteriën. Dit zijn  bacteriën die geen zuurstof nodig hebben om zich te vermenigvuldigen.

* Vriesdrogen: Gebaseerd op het onttrekken van vocht ( sublimeren).

* Koken van voedsel: gebaseerd op het doodmaken van de micro-organismen, doordat de temperatuur te hoog wordt.

* In zuur leggen van bijvoorbeeld augurken of zilveruitjes: Micro-organismen houden niet van extreem zuur.

* Inblikken van bijvoorbeeld groentes: Gebaseerd op het ontnemen van zuurstof, er komt geen zuurstof  in het blik . Door de blikken na sluiting te verhitten in een autoclaaf plaatsen gaan de micro-organismen gegarandeerd dood.

* Pekelen van vlees of vis: Gebaseerd op het onttrekken van vocht . Zout trekt vocht aan, waardoor het vocht onttrekt.

* Invriezen van producten: Gebaseerd op het verminderen van de temperatuur, waardoor de bacteriën zich helemaal niet meer kunnen vermenigvuldigen. Ze hebben daarvoor water nodig. Dit is niet meer aanwezig want het water is omgezet in ijskristallen.

4 Hoe kun je op een eenvoudige manier, met virussen of bacteriën verontreinigd water ontsmetten?

Door het water te koken.

5 Noteer vijf voorwaarden die een micro-organisme nodig heeft om zich te kunnen vermenigvuldigen.

* Aangename temperatuur ( rond de 35 graden Celsius).

* Voedingsbodem.

* Juiste zuurtegraad.

* Voldoende tijd.

* Vocht.

* Aanwezigheid van zuurstof ( met uitzondering van de anaerobe-bacteriën).( deze kunnen zich vermenigvuldigen zonder zuurstof).

6 Wat is het belangrijkste verschil tussen een virus en een bacterie?

Virussen hebben een gastheer nodig om zich te kunnen vermeerderen. Bacteriën hebben een celkern en kunnen dus zichzelf vermeerderen.

7 Wat zijn pro-biotica?

Dit zijn levende micro-organismen, toegevoegd aan drankjes of poeders. die een gunstige uitwerking zouden kunnen hebben op ons lichaam. Denk aan bijvoorbeeld Yakult.

 

Improve Your Life, Go The myEASY Way™