Introductie complete leerlijn Horeca

De leerlijn Horeca basis-niveau.

De leerlijn Horeca basis-niveau omvat omschrijvingen van de meest gebruikte opdeeltechnieken en voorbereidingstechnieken.De lessen koken/bakken en frituren zijn opgebouwd van uit een nul situatie.Na het volgen van deze lessen reeks is een leerling instaat om een eenvoudige maaltijden te bereiden.Hij/zij kent de begrippen koken,bakken,frituren,opdelen en voorbereiden. Vanuit deze opbouw kan de leerling zijn kennis uitbreiden naar het niveau : BasisPLUS.

In het formulier “lesopbouw” komt u de volgende teksten tegen:  

Kernbegrippen: Sommige zijn in het formulier donker afgedrukt,deze begrippen worden in deze les behandeld,natuurlijk kan uit de lijst een ander kernbegrip gekozen worden.

Woordclusters: De z.g.n. uitleg woorden,de docent leg deze woorden tijdens de les uit aan de leerlingen. Soms is het,om de inzichtelijkheid te vergroten,handig om een paraplu/kast of spin te maken.

Werkvormen:  We gaan uit van 3 niveau’s ,je kunt de les klasikaal  ,in kleine groepen of individueel aanbieden.(Afhankelijk van het niveau van de leerlingen).

Lesopbouw: De lesopbouw bestaat uit het principe van Voordoen/Nadoen/zelf doen/ en zelfstandig doen ( snel en nauwkeurig).

Afsluiting:  De afsluiting geschiedt door toetsing.( terugvragen van de aangeleerde instructie).  

Opmerkingen: Hier komt u zaken tegen die extra aandacht nodig hebben.

Ik hoop dat deze leerlijn een opstap zal betekenen voor leerlingen uit het zmlk/zmok en praktijkonderwijs om door te groeien naar de reeds bestaande opleidingen zoals de KPC opleiding ” keukenvaardigheden”.  Voor de inhoud van de leerlijn verwijs ik u met plezier naar de balk bovenaan op de site met als opschrift: complete leerlijn basis keukentechniek. Het is aan te raden alvorens te starten met deze leerlijn om eerst notitie te maken van de lessen: Veiligheid en orde in de keuken.

Improve Your Life, Go The myEASY Way™