Les 1: Schoonmaaktechniek/schillen

Lesopbouw

Formulier: Leerplan                    CVB Houdt bij de vormgeving van je lessen  rekening met de principes van: VOORDOEN, NADOEN, ZELF DOEN en ZELFSTANDIG (SNEL & NAUWKEURIG)
Vakgebied: Horeca

 

Kerndoel: De lln maken kennis met de schoonmaaktechniek die gebruikt worden binnen de horeca
Item : Schillen
 
Niveau: Basis niveau
 Kernbegrippen:                                                                Persoonlijke veiligheid                                           Materiaalkennis                                                         Ergonomie                                                                         Ontwikkeling technisch inzicht Woordclusters:                                          Schillen                                               Techniek                                             Recept
Les:             Schillen                                                Lestijd: 50 minuten
Doel van de les:Het aanleren van de voorbereiding en schoonmaaktechniek “Schillen”
     

 

Materiaal (wat is er nodig): Extra:
Groene snijplank/ Antislip mat /Officemesje /dunschiller-Afvalbakje/ Pannetje voor de geschilde grondstof/Oefen grondstof ( aardappel).-            Bij geschilde aardappelendient het pannetje gevuld te zijn met water.
Werkvormen (individueel, groepjes, klassikaal, kringgesprek, uitgaan van 3 verschillende niveaus ):
Klassikaal
Inleiding (introductie van de les):
Uitleg van het nut en noodzaak van het schillen van een aardappel voordat deze verwerkt wordt in een recept.
Lesopbouw (afwisseling instructie en werkvormen):
Voordoen/nadoen/zelf doen
Afsluiting (toetsing, evaluatie):
Terug vragen geïnstrueerde opdracht
Opmerkingen (organisatie, speciale zaken, extra begeleiding e.d.):
Let op: Naast het schillen van de aardappel moeten ook de eventuele “ogen”verwijderd worden uit de aardappel. Het is belangrijk dat er wordt uitgelegd waarom geschilde aardappelen onder water bewaard dienen te worden.

 

Competentie: Voorbereidingstechniek schillen                          CVB

 

 Materialen : Wat zet ik klaar?

Steelpan ( gevuld met koud water).  
Afvalbak  
Dunschiller  
Officemes  
   
   
   

 

 Producten/ingrediënten: Wat heb ik nodig                                                   
Aardappelen 3 x  
   
   
   
   
   
   

 

Technieken:
Schillen  
   
   
   
   
   
   

 

Apparatuur:
 
   
   
   
   
   
   

 

Werkwijze voor de voorbereidingstechniek schillen van aardappelen

 

Wat moet je doen?

 

O Was eerst je handen.

O Zet alle spullen klaar.

O Het schillen van een aardappel:

O Houd de aardappel in de linkerhand.

O Neem de dunschiller in de rechterhand.

O Ga met de dunschiller langs de aardappel van boven naar beneden.

O Herhaal deze techniek tot de aardappel geheel geschild is.

O Haal met een officemes de pitten (ogen) uit de geschilde aardappelen.

O Was de aardappelen schoon.

O Doe in een steelpan met koud water.

Improve Your Life, Go The myEASY Way™