Les: Schoonmaken van de werkplek

Lesopbouw

Formulier: Leerplan                 CVB Houdt bij de vormgeving van je lessen  rekening met de principes van: VOORDOEN, NADOEN, ZELF DOEN en ZELFSTANDIG (SNEL & NAUWKEURIG)
Vakgebied: Horeca

 

Kerndoel: Orde op de werkplek
Item : Schoonmaken op de werkplek
 
Niveau: Basis niveau
Kernbegrippen: Schoonmaken/schoonhouden Woordclusters :  Paraplu:schoonmaakmiddelen:afwasmiddel/schuurmiddel/ schoonmaakazijn/chloor. Paraplu:Schoonmaakmaterialen:Afwasborstel/vaatdoekje/ staalspons/schuurspons.                             Paraplu:  orde in de keuken:Afwassen/afdrogen/schoonmaken aanrecht.
Les: Schoonmaken en schoonhouden werkplek Lestijd: 50 minuten
Doel van de les: De leerling neemt kennis van de technieken die nodig zijn om een werkplek schoon te maken en schoon te houden.
     

 

Materiaal (wat is er nodig): een vieze vaat. Extra:                                     Let op gevaar van mengen schoonmaakmiddelen + 3 x paraplu.
   
Werkvormen (individueel, groepjes, klassikaal, kringgesprek, uitgaan van 3 verschillende niveaus ):
Klassikaal
Inleiding (introductie van de les):
 mondeling
Lesopbouw (afwisseling instructie en werkvormen):
Luisteren/Voordoen/nadoen/zelf doen
Afsluiting (toetsing, evaluatie):
Leerlingen toetsen door middel van het stellen van vragen.
Opmerkingen (organisatie, speciale zaken, extra begeleiding e.d.):Let op veiligheid
Improve Your Life, Go The myEASY Way™