Les: Veilig werken met gas

Lesopbouw

Formulier: Leerplan                 CVB Houdt bij de vormgeving van je lessen  rekening met de principes van: VOORDOEN, NADOEN, ZELF DOEN en ZELFSTANDIG (SNEL & NAUWKEURIG)
Vakgebied: Horeca

 

Kerndoel:Veilig werken
Item : Veilig werken met gas
 
Niveau: Basis niveau
Kernbegrippen: Gas Woordclusters :Veiligheid voor jezelf en veiligheid voor anderen.
Les: Gevaar en juist gebruik van gas. Lestijd:50 minuten
Doel van de les: De leerling neemt kennis van de gevaren die zich kunnen voordoen als er gewerkt wordt met aardgas.
     

 

Materiaal (wat is er nodig):Gasfornuis Extra:Leren herkennen van een gaslucht.
   
Werkvormen (individueel, groepjes, klassikaal, kringgesprek, uitgaan van 3 verschillende niveaus ):
klassikaal
Inleiding (introductie van de les):
 Mondeling
Lesopbouw (afwisseling instructie en werkvormen):
Voordoen/nadoen/zelf doen + luisteren + Film: aardgas en juist gebruik ? zie op www.kinderpleinen.nl
Afsluiting (toetsing, evaluatie):
Leerlingen toetsen door het stellen van vragen.
Opmerkingen (organisatie, speciale zaken, extra begeleiding e.d.): Let op de veilgheid.
Improve Your Life, Go The myEASY Way™