Les 3: Schoonmaaktechniek/wassen

Lesopbouw

Formulier: Leerplan                    CVB Houdt bij de vormgeving van je lessen  rekening met de principes van: VOORDOEN, NADOEN, ZELF DOEN en ZELFSTANDIG (SNEL & NAUWKEURIG)
Vakgebied: Horeca

 

Kerndoel: De lln. maken kennis met de schoonmaaktechnieken die gebruikt worden binnen de horeca.
Item : Wassen van te verwerken grondstoffen
 
Niveau : Basis niveau
 Kernbegrippen:                                        Haccp                                   Bedrijfshygiëne                  Materialenkennis                     Ontwikkeling technisch inzicht Woordclusters:                                                      Vergiet
Les: Wassen                                                             Lestijd: 50 minuten
Doel van de les:Het aanleren en inzien van het goed voorbereiden ( wassen) van grondstoffen
     

 

Materiaal (wat is er nodig): Extra:
 Vergiet , Droogdoek                                                                                                     – Water ,  Grondstof ( sla)  
Werkvormen :
Klassikaal.
Inleiding (introductie van de les):
Uitleg van het nut van het goed wassen van de grondstoffen voordat  ze verwerkt worden.
Lesopbouw (afwisseling instructie en werkvormen):
Voordoen/nadoen/zelf doen
Afsluiting (toetsing, evaluatie):
Terugvragen van de aangeleverde instructie
Opmerkingen (organisatie, speciale zaken, extra begeleiding e.d.):
Let op: De leerlingen moet worden aangeleerd zoveel  mogelijk “van zich af te werken” .

 

Competentie: Voorbereidingstechniek wassen                   CVB

 

 Materialen : Wat zet ik klaar?

Vergiet  
Afvalbak  
Slacentrifuge  
Slakom  
   
   
   

 

 Producten/ingrediënten: Wat heb ik nodig                                                    
Sla  1 x  
   
   
   
   
   
   

 

Technieken:
Wassen  
   
   
   
   
   
   

 

Apparatuur:
 
   
   
   
   
   
   

 

Werkwijze voor de voorbereidingstechniek wassen ( sla).

 

Wat moet je doen?

 

O Was eerst je handen.

O Zet alle spullen klaar.

O Ontdoe de slabladeren van de nerf.

O Doe de slabladeren in een vergiet en de nerven in een afvalbak.

O Spoel de bladeren in het vergiet onder de koude kraan af.

O Let er op dat al het zand van de bladeren is verdwenen.

O Doe de natte slabladeren in een slacentrifuge.

O Leg de schone bladeren in een slakom.

 

 

 

 

 

 

Laat het controleren en eventueel aftekenen door je docent(e)
Improve Your Life, Go The myEASY Way™