Les: werken met elektriciteit

Lesopbouw

Formulier: Leerplan                 CVB Houdt bij de vormgeving van je lessen  rekening met de principes van: VOORDOEN, NADOEN, ZELF DOEN en ZELFSTANDIG (SNEL & NAUWKEURIG)
Vakgebied: Horeca
Kerndoel:Veilig werken
Item : Veilig werken met electriciteit
Niveau: Basis niveau
Kernbegrippen:Electriciteit/kortsluiting Woordclusters :                                                    koud water ( 0-10 graden)                            Handwarm ( 10-35 graden)                                Heet water ( 35-99 graden)                               Kokend water ( 100 graden)                                Stoom ( 100 graden+0).
Les: Gevaar van het werken met electriciteit Lestijd: 50 minuten
Doel van de les: De leerling neemt kennis van de gevaren die zich kunnen voordoen als er gewerkt wordt met electriciteit ( elektrische apparaten).
Materiaal (wat is er nodig): Een elektrisch apparaat ( v.b. een staafmixer). Extra: Leren herkennen van een draadbreuk. Wat te doen als er kortsluiting ontstaat.
Werkvormen (individueel, groepjes, klassikaal, kringgesprek, uitgaan van 3 verschillende niveaus ):
Klassikaal
Inleiding (introductie van de les):
 Mondeling
Lesopbouw (afwisseling instructie en werkvormen):
Luisteren/Voordoen/nadoen/zelf doen/ Film over elektriciteit ( www.kinderpleinen.nl).
Afsluiting (toetsing, evaluatie):
leerlingen toetsen door middel van het stellen van vragen.
Opmerkingen (organisatie, speciale zaken, extra begeleiding e.d.):Let op veiligheid.
Improve Your Life, Go The myEASY Way™