Toets: Vuur,Gas en electriciteit


Toets: Het toetsen van de veiligheidsaspecten in en rond de keuken (Niveau “Werken in de keuken” KPC)

 

 

Lees de vraag en vul het antwoord in.

Thema: Vlam in de pan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Inleiding

Wat moetje doen als de vlam in de pan slaat?

* Sluit onmiddelijk de gas en stroomtoevoer af. Dek de pan af met een deksel,branddeken, laat het geheel normaal afkoelen en blijf erbij.Tegenwoordig zijn er ook speciale vetblussers op de markt.( type F). Door de koelende werking en de verbinding die het blusmiddel aan gaat met het vet of olie kan er effectief geblust worden. Het toestel is uitgerust met een lans zodat je op afstand veilig kunt blussen. Verplaats nooit een brandende vet- of frituurpan,dit kan zeer ernstige brandwonden opleveren en eventueel de keuken in brand doen zetten ( zie filmpjes op www.kinderpleinen.nl). Gooi nooit water in een vet- of frituurpan. er zal een enorme steekvlam ontstaan waardoor heel de omgeving in brand kan vliegen.

Vragen en opdrachten:

Opdracht 1 : lees bovenstaande tekst eerst goed door ( vraag aan je docent als je de tekst niet goed begrijpt).

Opdracht 2: Beantwoord de vragen.

1    Wat is het eerste wat je moet doen als de vlam in de pan schiet?  .

2    Waar dek je een brandende pan mee af?  Noem 2 voorbeelden .

3    Wat gebeurt er als je water in een brandende vet- of frituurpan gooit? .

4    Waarom mag je een brandende vet- of frituurpan nooit verplaatsen? .

5    Wat gebeurt er als gas uit de gaskraan stroomt en de gaspit staat “aan”?

A    Er is niks aan de hand.

B    Er ontstaat ontploffingsgevaar.

6    Wat moet je doen als je een gaslucht ruikt? .

7    Gas is:

A    Kleurloos en heeft een geurtje.

B    Geel of blauw van kleur.

8    Omschrijf in je eigen woorden wat voor geur gas heeft.

9    Waarom mag je een electrisch apparaat nooit met natte handen bedienen?

10 Wat betekent het woord ” elektriciteit”? ( zoek het antwoord op in het junior woordenboek).

11 Wat betekent het woord “energie” ? ( woordenboek).

12 Wat betekent het woord ” gevaar” ? ( woordenboek).

13 Wat betekent het woord “veilig”? ( woordenboek).

14 Wat moet je nooit doen als je vermoet dat je medeleerling onder stroom staat?.

Improve Your Life, Go The myEASY Way™